DYNAMO Make your move

Overweegt u jongeren een kans te geven zich te ontwikkelen binnen uw bedrijf?

We willen de jongeren opleiden tot vakbekwame werknemers en dit leren ze niet alleen door de theorie, maar ook door de praktijk. De leerling die de BBL-variant (BeroepsBegeleidende leerweg) op een MBO-school volgt, leert voornamelijk in de praktijk en gaat in de regel 1 dag per week naar school. Een bedrijf neemt BBL-leerlingen in dienst gedurende de opleiding.
Bij de BOL-variant (BeroepsOndersteunende leerweg) is het andersom: de BOL-leerling gaat voornamelijk naar school en loopt daarnaast stage.
MBO-scholen nemen alleen BBL-leerlingen aan wanneer zij in dienst worden genomen bij een Erkend Leerbedrijf die de student een praktijkleerplaats aanbiedt.
Een BBL-leerling gaat meestal 1 dag per week naar school en wordt voor minstens 20 uur of maximaal 32 uur in dienst genomen bij een leerbedrijf. Bij sommige opleidingen gaat de BBL-leerling enkele volle weken per kwartaal naar school in plaats van wekelijks 1 dag. Dit is afhankelijk van de opleiding.

Waarom een BBL-er in dienst nemen?

Het in dienst nemen van een BBL-leerling heeft voor uw organisatie vele voordelen.

Met het aannemen van een BBL-er haalt u jong personeel binnen, die u naar eigen maatstaven kunt opleiden en langdurig kunt binden aan uw bedrijf. Na een succesvolle opleiding heeft u een volleerde medewerker in dienst.
U kunt een BBl-er de passie van het vak overbrengen en de BBL-er kan vele werkzaamheden uit handen nemen van de vakmensen.
Door het contact met de beroepsopleiding blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op school in uw vakgebied. U draagt bij aan de aansluiting tussen beroepsopleiding en bedrijfsleven.
Door u het aanbieden van een praktijkleerplaats bent u maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen; doordat u investeert in jong personeel draagt u uw steentje bij aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Welke financiële voordelen brengt een BBL-er met zich mee?

Bij www.rvo.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kan de subsidie ‘Praktijkleren’ worden aangevraagd. Per schooljaar wordt maximaal €2700 per leerling uitbetaald. Dit kan alleen na afloop van een schooljaar worden aangevraagd.
Er zijn fiscale regelingen; minder loonbelasting en minder premie volksverzekering wordt betaald door de werkgever.
Check bij iedere leerling altijd www.subsidiecalculator.nl. Het kan zijn dat er meer financiële voordelen zijn voor bepaalde doelgroepen.

Wat wordt er van u verwacht?

Uw bedrijf is een Erkend Leerbedrijf.*
U heeft een goede, veilige werkplek en voldoende werk voor de leerling.
U heeft een praktijkopleider die het aanspreekpunt zal zijn voor de leerling, school en SBB. Deze praktijkopleider organiseert het leerproces en leidt de student op in de praktijk.
Er is een praktijkleerovereenkomst. Hiervoor zal de school zorg dragen.
Er is een aanwezigheidsregistratie van de leerling.
Geregeld wordt de voortgang van de leerling besproken, door de praktijkopleider van het bedrijf en de school. Bijvoorbeeld aan de hand van een BPV-werkboek. BPV staat voor beroepspraktijkvorming.

Zoals zo vaak wordt gezegd: ‘DE JONGEREN HEBBEN DE TOEKOMST!’

Laten we dan ook met z’n allen in de jongeren investeren. Biedt jongeren een praktijkleerbaan aan zodat ze niet op de bank komen te zitten. Met name jongeren verdienen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt door zich in de praktijk te kunnen ontwikkelen. Laat ze niet aan de kant staan!

Maar daar hebben we u, als ondernemer, keihard bij nodig!!

* Wat is een Erkend Leerbedrijf?

Alleen Erkende Leerbedrijven mogen een BBL-er in dienst nemen. Wanneer uw bedrijf nog geen Erkend Leerbedrijf is kunt u via www.s-bb.nl op eenvoudige wijze deze erkenning aanvragen. SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. De leerwerkcoach kunt u informeren en begeleiden bij deze procedure. Nadat de aanmelding in gang is gezet krijgt u bezoek van een adviseur praktijkleren van SBB, die zal nagaan of uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden. Wanneer uw bedrijf officieel bekend staat als een Erkend Leerbedrijf, zal dit de status van uw bedrijf verhogen; uw bedrijf moet immers voldoen aan een aantal eisen en voorwaarden.